Fundacja AGA

Fundacja AGA
Fundacja AGA - Fundacja pamięci Agnieszki Kotlarskiej

Mówimy STOP dla stalkingu – cykliczne spotkania

Po raz pierwszy w 2024 roku, w siedzibie Fundacji AGA odbyło się Nasze cykliczne wydarzenie projektu NIE DAJ SIĘ!, ZADZIAŁAJ!, OBROŃ SIĘ!. Gościem specjalnym tego spotkania był były Funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego z 37 letnim stażem – Włodzimierz Rynk, który poprowadził fascynującą prelekcję na temat powszechnie występującego zjawiska stalkingu. Podzielił się on ze słuchaczami doświadczeniem i ogromną wiedzą, którą zgromadził podczas wieloletniej służby i przybliżył problemy jakie stają na drodze funkcjonariuszom policji w przeciwdziałaniu stalkingu.

Podczas prelekcji została omówiona charakterystyka stalkingu, jego różne formy i konsekwencje, które niesie on ofiarom. Prelegent przedstawił również najnowsze metody prewencji oraz środki bezpieczeństwa, które mogą pomóc w ochronie przed tym rodzajem przemocy. Po prelekcji odbyła się interaktywna dyskusja, w której uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

Zadaniem Fundacji AGA jest podejmowanie tematów istotnych dla społeczeństwa. Dlatego nasze cykliczne spotkania mają na celu podkreślenie znaczenia świadomości społecznej na temat zjawiska stalkingu. To właśnie takie rozmowy są kluczowym elementem w walce z tym problemem.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom naszego wydarzenia i zapraszamy ponownie. Mamy nadzieję, że rozbudziliśmy w Państwach ciekawość i chęć poszerzania wiedzy o zjawisku stalkingu i zachęcamy do dzielenia się uzyskaną wiedzą z innymi.

Wyszukiwarka

Kategorie wpisów

Ostatnie wpisy

Instagram
YouTube
WhatsApp
Wyślij email