Fundacja AGA

Fundacja AGA
Fundacja AGA - Fundacja pamięci Agnieszki Kotlarskiej

„NIE DAJ SIĘ!”, „ZADZIAŁAJ!”, „OBROŃ SIĘ!”

Projekt  jest nawiązaniem do projektu „PIERWSZE KROKI”,

„NIE DAJ SIĘ!”, „ZADZIAŁAJ!”, „OBROŃ SIĘ!” jest to cykl szkoleń praktycznych,  opartych na przekazywaniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności postępowania w sytuacji zagrożenia. Projekt ten skierowany jest do osób, które chcą zmienić coś w swoim życiu, niezależnie od tego czy już doświadczyli na sobie przemocy czy chcą być gotowi na jej przeciwdziałanie.

Już wkrótce podamy termin najbliższego szkolenia !!!

W trakcie szkoleń, nasi podopieczni, nauczą się   praktycznej umiejętności samoobrony, między innymi:

  • obrony przed najpopularniejszymi technikami ataku, takimi jak chwyt za ubranie, włosy lub nadgarstek,
  • obrony przed próbą duszenia lub unieruchomienia tułowia,
  • obrony przed uderzeniami i kopnięciami,
  • obrona przed próbą przewrócenia.

Nasi instruktorzy przekażą również teoretyczne aspekty rozpoznawania sytuacji potencjalnego zagrożenia, pokonywania strachu oraz odpowiedniego sposobu postępowania w sytuacji próby użycia przemocy.

W trakcie zająć zostaną przedstawione obronne nieinwazyjne techniki samoobrony

  • mowa ciała
  • obrona krzykiem
  • proszenie o pomoc

W cyklu szkoleń instruktorami będą również osoby pracujące w służbach takich jak policja lub straż miejska, które na co dzień mają doświadczenie w obcowaniu z osobami zgłaszającymi przemoc.

Biorąc udział w szkoleniu kursanci nauczą się rozpoznawać zagrożenie w miejscu publicznym, na ulicy lub w domu i reagować na nie w odpowiedni sposób, a przede wszystkim przestaną czuć się bezradni i bezbronni w sytuacji zagrożenia. Dowiedzą się również o nawykach jakie powinni sobie przyswoić, np. wchodząc do jakiegoś pomieszczenia powinni ocenić zagrożenie, zaplanować ewentualną drogę ucieczki czy dokonać prostej czynności jaką jest zajęcie miejsca w taki sposób, żeby za plecami mieć przeszkodę (ścianę, ladę, witrynę sklepową) a jednocześnie być blisko wyjścia w przypadku zaistnienia zagrożenia. 

Wyszukiwarka

Kategorie wpisów

Ostatnie wpisy

Przekaż darowiznę przez PayPal

łatwo, szybko i bezpiecznie

Prześlij dowolną kwotę na nasze konto

SANTANDER BANK 

38 1090 1522 0000 0001 5069 9836

Instagram
YouTube
WhatsApp
Wyślij email